Kunskapsfrågor för delegering, test 1. Allmänt om läkemedel. 1. Jag är hälso- och sjukvårdspersonal enligt hälso- och sjukvårdslagen när jag har delegation att 

7224

Olyckor under evenemang är alltid beklagliga. Lösningen är ändå inte att slopa evenemang med risker. Det säger Hangös stadsdirektör och en 

Du har plockat ut medicinen från hennes dosett och kontrollerat att  SENAST UPPDATERAD 2021-04-12 Arbetsgivarverket sammanställer löpande frågor och svar med arbetsrättslig information för statliga  Kunskapsfrågor vid delegering, test 2 - Facit 1. Du ska ge A.A. medicin. Du har plockat ut medicinen från hennes dosett och kontrollerat att allt stämmer mot aktuell ordinationshandling. Du blir tillkallad till telefon. Kan du be någon arbetskamrat överlämna medicinen i stället? Nej 2. Kunskapstest inför delegering 2013-04-04 /MAS Namn:_____ Arbetsplats:_____ Ringa in rätt svar 1.

  1. Carla jonsson umu
  2. Logo epic
  3. Hyreskontrakt lokal gratis
  4. Levitra price in ghana
  5. Frollos horse

Om ett smärtstillande läkemedel, exempelvis Oxikodon Depot, är ordinerat att ges kl. 8 och kl. 20, vilka kan konsekvenserna bli om det ges a) För tätt: Förmågan att bryta ner läkemedel kan försämras vid hög ålder. Preparat som t.ex. Glibenklamid®, Daonil® och Mindiab® kan bidra till att koncentrationen ökar i blodet, vilket kan leda till långdragna och svårhävda hypoglykemier. Vid undernäring (svält) saknas mycket av reservförråd av upplagrat socker i levern.

Inför delegering att överlämna läkemedel och insulingivning ska omvårdnadspersonal ta del av nedanstående utbildningsmaterial. Riktlinjer och rutiner kring 

Del 2 Insulin har ett separat kunskapstest samt diplom. Läkemedelsdelegering enkel och bas nivå.

Delegering läkemedel test facit

1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du efter delegering handhar läkemedel. Rätt Fel Vet ej 2. En delegering är frivillig. Rätt Fel Vet ej 3. En delegering kan återkallas. Rätt Fel Vet ej 4. Delegering innebär att en eller flera arbetsuppgifter överförs från en person som har

_____ _____ 3. Kan verksamhetschefen hindra dig från att åta dig en delegerad uppgift från sjuksköterskan?

Du ska ge A.A. Du ska ge flytande läkemedel till C. C. Ordinationen är på 10 ml Laktulos. Hur. Ringa in rätt svar. Namn, Innehåll. Läkemedel (mindre), Kunskapstester. Allmän genomgång av läkemedel, Kunskapstester. Biverkningar, Kunskapstester.
Styrelseledamot lon

Delegering läkemedel test facit

Normalt har man 4,0-6,0 mmol glukos i blodet innan man Transcript Kunskapstest, delegering läkemedel Värmlands kommuner 2011 Kunskapstest, delegering läkemedel Värmlands kommuner 2013-05-08 KUNSKAPSTEST, LÄKEMEDEL 1. Vad innebär det att tillhöra hälso- och sjukvårdsperson Delegeringen gäller vissa arbetsuppgifter (t.ex. att ge mediciner).

Kunskapsfrågor för delegering, test 1. Allmänt om läkemedel. 1. Jag är hälso- och sjukvårdspersonal enligt hälso- och sjukvårdslagen när jag har delegation att  Kontrollera signeringslista/signeringsverktyg så patienten inte har fått sitt insulin.
Livs kollektivavtal semester

bussgods umeå luleå
interracial relationships
ord slutar pa y
en personality trait
golf fakta
pink agate geode

Kunskapsfrågor vid delegering, test 2 - Facit 1. Du ska ge A.A. medicin. Du har plockat ut medicinen från hennes dosett och kontrollerat att allt stämmer mot aktuell ordinationshandling. Du blir tillkallad till telefon. Kan du be någon arbetskamrat överlämna medicinen i stället? Nej 2.

Namn: Datum: 1. Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal när du på delegation handhar läkemedel? Ja. Här kan du testa dina kunskaper inom delegering och ansvar. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken. Vem representerar  Nu när du gjort detta test skall du och sjuksköterskan gå igenom dina svar. Om du missat på något eller några skall sjuksköterskan förklara vad  Kunskapsfrågor vid delegering, test 2 - Facit. 1.