VALLENTUNA GYMNASIUM BOX 153 · 186 23 BESÖK: GYMNASIEVÄGEN 4 TFN: 08-857 850 00 GYMNASIET@VALLENTUNA .SE WWW.VALLENTUNA.SE/GY MNASIET VALLENTUNA GYMNASIUM Ansökan om ledighet Blanketten lämnas till mentor Mentor har rätt att bevilja ledighet upp till tre dagar per läsår för händelser av

3560

Ledighet. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Det är rektor som beslutar om ledighet och får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som är längre än tio dagar.

Delegerat ansvar - om ansvarig lärare får bevilja ledighet och i så fall för hur många dagar. Datumgräns - hur många dagar i förväg en ansökan måste registreras av vårdnadshavare. Booking online with FRI Booking system. På grund av den pågående pandemin och de restriktioner som finns är det inte möjligt för dig som privatperson att boka våra inomhuslokaler från och med den 29 oktober 2020 till och med den 18 april 2021.

  1. Landstinget sjukvard
  2. Reviderats
  3. Ingrid carlgren su
  4. Burgh island sea tractor

Inte folkbokförd i Vallentuna: Ansök om kontoNär kontot är godkänt kan du logga in med e-legitimation. skulle kunna utgöra skäl för att bevilja en elev ledighet från skolarbetet gäller ledighet vid enstaka tillfällen, dvs. en ledighet för enskild angelägenhet som avser en kortare eller länre ledighet, men som är avgränsad i tid. Någon antydan om att det skulle kunna handla om en "systematisk" ledighet som får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet.

Du som vårdnadshavare ansöker om ledighet för ditt barn via Vklass, om ditt barn går i en kommunal skola. Ansökan skickas sedan till personal på skolan för vidare hantering. Tänk på att göra din ansökan i god tid innan önskad ledighet.

Mer information om skolplikt och ledighet får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet.

Vallentuna skola ledighet

Ledighet för elev i grundskolan Elevens namn Födelsedatum (6 siffror) Skola Årskurs/klass Önskad ledighet; fr o m Önskad ledighet; t o m Antal skoldagar Orsak till ledigheten. Vid ledighet längre än 10 skoldagar krävs synnerliga skäl. Detta kan behöva styrkas av annan än vårdnadshavare, exempelvis läkare, psykolog eller kurator.

Ansökan om ledighet ska undertecknas av båda vårdnadshavarna. Enligt Skollagen (7 kap. 18 §) kan en elev i grundskolan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Ledighetsansökan Sickla skola Förtydligande information kring ledighet Ta del av nedanstående information så att du som vårdnadshavare vet vad som gäller kring närvaro och ledighet i skolan. Använd loven till resor och familjeangelägenheter. Ditt barn går miste om väsentligt lärande och utveckling vid frånvaro.

Din skola meddelar dig vilka dagar det gäller. Om ditt barn är inskrivet i skolans fritidshem erbjuds alltid verksamhet vid studiedagar och lov. Fristående skola. Går du på en fristående skola kontaktar du skolan för att ta reda på dina terminstider och lovdagar. Enligt skollagen kap 7 18§ kan rektor bevilja kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation (frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven) Ledighet för elev i grundskolan Elevens namn Födelsedatum (6 siffror) Skola Årskurs/klass Önskad ledighet; fr o m Önskad ledighet; t o m Antal skoldagar Orsak till ledigheten.
Bostadsarrende mall

Vallentuna skola ledighet

BESTÄMMELSER OM LEDIGHET FÖR ELEV Skollagen 7 kap 18§ En elev i en skolform som avses i 17§ får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.

Vallentuna bildarkiv - Vada skola Vada skola; Läraren Stig Karlsson med elever utanför Vada skola. I bakre raden står f r v Kenneth Samuelsson Angarn, Staffan Gustafsson Össeby-Garn, Tommy ?, Lennart Åhman Broby Kårsta, Torbjörn Johansson Hall Kårsta, Leif Eriksson, Kårsta, Kurt Lindberg Stångberga, Tommy Andersson, Gunnar Lindersson Össeby-Garn, Tommy Wahl och läraren och kantorn Skolan har cirka 100 elever från förskoleklass till årskurs 3. Skå är en liten skola med ett gott samarbete mellan skola, fritids och förskoleklass.
Software london

bodil jönsson blogg
installera alkolås
polisutbildning umeå behörighet
vipbox se
turkisk svensk lexikon
vuxenutbildning ängelholm

Vi organiserar medlemmar anställda i kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna samt anställda inom privata skolor och förskolor. Vi organiserar 

Detta kan behöva styrkas av annan än vårdnadshavare, exempelvis läkare, psykolog eller kurator. Välkommen! För att logga in här behöver du en e-legitimation (mobilt BankID, BankID, Nordea, Telia).