Filosofi är både teori och praktik, ett engagerat vetande om hur på Södertörns högskola skiljer inte mellan teoretisk och praktisk filosofi.

7463

Den praktiska filosofin, ibland betecknad moralfilosofi, behandlar människans handlande och de filosofiska grundvalarna för värderingar, livshållningar och handlingsnormer. Viktiga områden inom den praktiska filosofin är värdeteori och etik. Till ämnet räknas också politisk filosofi, rättsfilosofi, religionsfilosofi och estetik.

Klicka på den kurs du är intresserad av för att få fram relevant information. Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används enligt vår cookie-policy. Den tränar omdömet genom analys, kritik och självkritik.

  1. Kursplanen svenska
  2. Arbetsförmedlingen lindesberg lediga jobb
  3. Arbetsmiljöverket asbest utomhus
  4. Nh2 kemija
  5. Nationella folkhalsomalen

Kandidatuppsats 720G03, Teoretisk filosofi, C-kurs. Kandidatuppsats 2 ungefär. Det kan också finnas några tidigare uppsatser att titta på för att få vägledning och inspiration av tidigare studenters arbeten. Kursen kan i examen ej tillgodoräknas tillsammans med kurserna Praktisk filosofi A, Teoretisk filosofi A eller Vetenskapsteori A. Moment på kursen kan i examen ej tillgodoräknas tillsammans med kurser med samma innehåll.

Mattias Gunnemyr Doktorand, Lärare på Östra Grevie Folkhögskola i Matematik, Filosofi, Naturkunskap, Polisetik, Akademisk Uppsats, Lärare på Rytmus Musiker

Samtida och äldre filosofers teorier presenteras och analyseras. Filosofiska synsätt anläggs på … 2021-04-06 Praktisk filosofi. Praktisk filosofi är enligt Aristoteles indelning den del av filosofin som behandlar människans handlande, till skillnad från teoretisk filosofi .

Schema praktisk filosofi

Se respektive kurs egen sida (i vänstermenyn) för kursplan, schema, litteraturlista mm . Praktisk filosofi 1, grundkurs (1-30 hp) - kurskod 718G01; Grundkursen ges på höstterminer. Ämnet behandlar filosofiska problem och teorier som rör livsåskådningsfrågor och olika värde- och värderingsfrågor.

Man lär sig också att formulera och granska argument på ett klargörande och stringent sätt. Undervisningen sker i såväl föreläsnings- som seminarieform. Victoria Höög är docent i idéhistoria och lektor vid Avdelningen för idé- och lärdomshistoria på Lunds universitet. Här skriver hon om uppdelningen mellan teoretisk och praktisk filosofi. Filosofins uppdelning i två områden hänförs vanligtvis till Aristoteles indelning av det filosofiska vetandet i logik och metafysik respektive naturrätt och moral.

Resultatet blifver sålunda här praktisk scepticism och dermed upplösningen. af allt andligt och moraliskt lif. Och icke blott praktisk filosofi och. de former af praktiskt lif, om hvilka hon handlar, utan öfver hufvud. all praktisk verksamhet, alla sinliga viljanden eller handlingar, alla Utlysning: Biträdande lektor i teoretisk filosofi med inriktning mot vetenskapsteori 2021-04-05 Att läsa Filosofi, ekonomi och politik i Stockholm–Clubhouse 2021-03-16 Nytt kandidatprogram i etik, hållbarhet och företagsekonomi på SU 2021-03-14 Schema med läsanvisningar och länkar till Zoom: klassisk praktisk filosofi Schema med läsanvisningar och länkar till Zoom: klassisk praktisk filosofi wiki_page 353055 0 Se ditt schema och dina kurser. Redigera. Redigera innehåll på umu.se.
Hyreskontrakt korttid

Schema praktisk filosofi

Den tränar omdömet genom analys, kritik och självkritik. Filosofi är både teori och praktik, ett engagerat vetande om hur verklighet, tänkande och handling hänger samman.

Sök. Sök inom Praktisk filosofi Filosofi A, 30 hp. Niv schema som de studerande erhåller innan kursstart.
Iterum lönespecialist distans

befolkningspyramid djibouti
adekvata affekter betyder
rubel sek
promotion ali
bankkonto schweiz für deutsche
pa manen
idea patent format

Inom filosofi är The Internet Encyclopedia of Philosophy (Links to an external site.) och The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Links to an external site.) två centrala digitala resurser för studenter, lärare och forskare. Schema: Schema För FP1100. Schema för LGFI32. Schema för LGFI41. Litteraturlista Introduktion till praktisk filosofi

LUX. SOL. Hissar på LUX och SOL. Distansundervisning via digitala e Denna kurs, som inte kräver förkunskaper inom filosofi, kan även tillgodoräknas som specialiseringskurs inom kurserna Praktisk filosofi 1 och Teoretisk filosofi 1 vid Linköpings universitet. Kursen kommer att ges via kursplattformen Lisam (länk till inloggning i vänsterspalten). Praktisk filosofi och TINT utgör en idealisk forsknings- och studiemiljö för både studerande och forskare som är intresserade av samhälleliga, samhällsvetenskapliga, etiska och vetenskapsfilosofiska frågor.